Istotne informacje dla licytantów dotyczące wpłaty wadium (rękojmi)
 
 


W przypadku podjęcia przez Państwa decyzji o przystąpieniu do licytacji nieruchomości dłużnika, zwracam się z prośbą, aby:

1. Wadium wpłacane było na konto bankowe komornika, za pośrednictwem przelewu bankowego, najpóźniej na dzień przed licytacją nieruchomości (wpisując tytułem: imię i nazwisko dłużnika, bądź nazwę podmiotu będącego dłużnikiem albo sygn. sprawy KM...);

2. Wadium stanowiło wartość dokładnie taką, jaka podana jest w obwieszczeniu o licytacji nieruchomości (nadpłata na rzecz wadium, nie zmienia pozycji przyszłego licytanta przystępującego do licytacji);

3. W dniu wyznaczonej przez Sąd licytacji nieruchomości dłużnika, licytant posiadał przy sobie (na sali sądowej), dowód uiszczenia wadium oraz dowód osobisty.
  • Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
  • Kandydaci na nabywców licytacyjnych pozostający w związku małżeńskim i których stosunki majątkowe kształtowane są umową małżeńską, powinni na licytację stawić się wraz z notarialnym odpisem przedmiotowej umowy. Osoby pozostające w związku małżeńskim przystępujące do licytacji bez współmałżonka(ki), aby móc uczestniczyć w licytacji muszą przedstawić notarialne pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnej w imieniu nieobecnego.
Zapraszam do zapoznania się z aktualną listą zaplanowanych licytacji nieruchomości.
Lista znajduje się w kolumnie, po lewej stronie, gdzie po kliknięciu w dane ogłoszenie, znajdą Państwo istotne szczegóły.


 

 
Opole, ul. Gen. Zajączka 18
tel. 77 42 30 160
e-mail: opole3@komornik.pl

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.
Więcej informacji w polityce prywatności.OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA n4CMS